Příhláška do kurzu - Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky

 

Přihlašuji se do vzdělávacího kurzu - Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky. Termín konání: _______ Místo konání:______. Kurz se skládá z 11 setkání (1 celodenní a 10 polodenních v časech 14:00-17:15)

 

* označuje povinné pole

termín konání *:
preferované místo konání::
jméno a příjmení *:
datum narození *:
titul:
vzdělávací program pro pedagogické pracovníky *:
zaměstnavatel *:
e-mail: *:
telefonní číslo:
pracovní pozice:
 

Účastnický poplatek činí 6.900 Kč + DPH

 

Způsob úhrady - převod na účet číslo: 0153135379/0800. Jako variabilní symbol uveďte své datum narození (bez teček a ve formátu DDMMRRRR, např. 12061950)

Fakturační údaje (údaje zaměstnavatele, pokud za Vás bude hradit kurzovné):
 

Závazný zápis do kurzu provedeme až po připsání členského poplatku v plné výši na náš účet. O zapsání do kurzu budete vyrozuměni e-mailem na zadanou adresu.

 

Storno podmínky: Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře účtujeme storno ve výši 50% z ceny kurzu.

 

V případě, že se nedostavíte na seminář, a nepožáda-li jste předem o storno, nemáte nárok na vrácení účastnického poplatku. V případě zrušení semináře ze strany Newton Center máte nárok na vrácení 100% účastnického poplatku.

Chcete-li nám napsat jakékoliv doplňují informace, požadavky nebo připomínky, můžete tak učinit do následujícího pole.:
 

Na základě vyplnění této přihlášky Vás předběžně zařazujeme mezi účastníky vzdělávacího kurzu.

Chcete-li prokázat, že jste člověk, prosím vyřešte  + *