Produkty rozvíjející hodnotu - Vitalita

 

 

Komplexní rozbor osobnosti.

 • Rozumové a speciální dovednosti osobnosti.
 • Emocionální složka osobnosti.
 • Motivace a hodnotová orientace osobnosti.
 • Volní vlastnosti osobnosti.
 • Sociální vztahy.

 

Rozvoj silných stránek osobnosti.

 • Autodiagnostika k rozpoznání silných stránek osobnosti.
 • Autodiagnostika k rozpoznání slabých stránek osobnosti.
 • Využití silných stránek osobnosti.
 • Minimalizace slabých stránek osobnosti.
 • Přijetí sebe sama.


Volba metod a prostředků úspěšné sebeaktualizace.

 • Sebepoznání jako prostředek k úspěšné seberealizaci.
 • Volba a stanovení cílů na základě hodnotové orientace.
 • Aktivně volní vlastnosti jako předpoklad úspěchu.
 • Neúspěch jako zdroj vitality.


Koučování

 • Motivace jako zdroj úspěchu
 • Pracovní výsledek = motivace x čas.

 

Psychologické poradenství pro klíčové osoby ve firmě, řešení krizových situací.

 • Rozbor hlavních charakteristik osobnosti manažera.
 • Stanovení silných a slabých stránek osobnosti manažera.
 • Využití silných stránek osobnosti pro řešení krizových situací.
 • Rozbor krátkodobých krizových situací a strategie jejich řešení.
 • Návrh řešení dlouhodobých krizových stavů.