Produkty rozvíjející hodnotu - Profesionalita

 

 

 Zákaznická orientace

 • Tvorba vize a strategie orientované na vnějšího a vnitřního zákazníka.
 • Slaďování potřeb a zájmů zákazníka se zájmy firmy, diferenciovaný přístup a programy.
 • Dovednosti spojené se zákaznickou orientací - reálný a očekávaný stav.
 • Audit oreintovaný na rovné příležitosti.
 • Klientský přístup k zaměstnancům.

 

Zvyšování výkonnost zaměstnanců.

 • Zjištění aktuálního stavu.
 • Stanovení rozvojových cílů (výsledný stav).
 • Volba taktiky a určení aktivit k dosažení stanovených cílů.
 • Stanovení kontroly poskytování zpětné vazby a porozumění naučenému.
 • Hodocení změny.

 

Etika v podnikání

 • Etická sebereflexe firmy, etické stadium vývoje firmy, pojetí spravedlnosti ve firmě.
 • Manažerský etika, rozvoj osobnostní a firemní integrity.
 • Analýza neetického chování, objektivní a subjektivní příčiny.
 • Etické zásady a tvorba etických norem ve firmě a jejich vazba na firemní hodnoty.
 • Společenská odpovědnost firem.


Nástupnictví a zastupitelnost – sdílení zkušeností.

 • Změna firemní kultury, partnerství, profil klíčových kompetencí.
 • Klíčové zkušenosti ve firmě a jejich řízení
 • Návrh projektu "Učící se organizace" ve firemních podmínkách, autoevaluace, zastupitelnost.
 • Systém předání profesních a odborných zkušeností ve firmě.
 • Programy výchovy a nástupnictví, výběr metod (stínování, mentoring, atd.).