Osvědčení

smb41

Naše společnost vystaví každému absolventovi vzdělávacího programu osvědčení o absolvování.

Považujeme za samozřejmé vystavit každému účastníku certifikát, ze kterého bude patrné téma a rozsah absolvovaného programu.