Reference naší společnosti a našich lektorů

ali_056

ČEZ, a.s.
ČSOB Pojišťovna
FN Královské Vinohrady
Koska s.r.o
MŠMT ČR
MÚVS ČVUT Praha
Vodní stavby group s.r.o.
Pražská teplárenská a.s.
Univerzita Jana Amose Komenského
 

MK ČR
Paramo
Astron s.r.o
Česká rafinérská a.s.

Plná číše s.r.o.

Česká televize
ESA logistika s.r.o.