Reference naší společnosti a našich lektorů

ali_056

ČEZ
ČSOB Pojišťovna
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Pražská teplárenská
Univerzita Jana Amose Komenského

Lázně Františkovy Lázně
MŠMT ČR
MÚVS ČVUT Praha

Koska

Vodní stavby group

MK ČR
Paramo
Astron
Česká rafinérská

Plná číše

Česká televize
ESA logistika