Formy a metody výuky

410648_7870

V našich vzdělávacích kurzech využívám především následujících metod (v závislosti na velikosti a složení skupiny, jakož i tématu):

 

 • brainstorming
 • diskuse
 • hraní rolí
 • individuální práce
 • konzultace
 • práce na projektu
 • práce v pracovních dílnách
 • případové studie
 • psychodrama
 • testy
 • tréninkové hry
 • videoanalýza

 

Metody tréninku, které jsou použity v průběhu projektu, směřují k jedinému cíli: co nejvíce angažovat každého jednotlivce tak, aby byl schopen nejlépe okamžitě nebo postupně aplikovat nové poznatky ve své pracovní praxi.
Prostřednictvím cílené kombinace uvedených metod dosáhneme aktivního zapojení účastníků v průběhu celého procesu vzdělávání, a tím je umožněná maximální motivace jednotlivce a nárůst jeho potenciálu ve znalostech i dovednostech.

 

Účastníci dostanou k dispozici pracovní materiály, které jim pomohou:

 • Kdykoliv se vrátit k obsahu kurzu s minimálním úsilím
 • Prostřednictvím minima poznámek zaznamenat důležitá fakta
 • Zaznamenat klíčové myšlenky a tématiku pro každého účastníka
 • Stanovit specifické osobní cíle v rámci dalšího vzdělávání a osobního růstu
   

749752363