Produkty rozvíjející hodnotu - Odpovědnost

 

 

Získávání a výběr zaměstnanců.

 • Stanovení konkrétních požadavků pro hledané pracovní pozice.
 • Metody vyhledávání potenciálních uchazečů.
 • Předvýběr zájemců o zaměstnání.
 • Metody efektivního výběru budoucích zaměstnanců.
 • Průběh a vyhodnocení výběru zaměstnanců.

 

Jak vést přijímací pohovor?

 • Příprava přijímacího pohovoru.
 •  Volba otázek k pohovoru.
 • Verbální a neverbální komunikace při pohovoru.
 • Pozorování jako důležitá složka rozhovoru.
 • Záznam a vyhodnocení přijímacího rozhovoru.


Uvádění nového zaměstnance do firmy.

 • Organizace úvodního školení pro nové zaměstnance.
 • Příprava individuálních, skupinových plánů k začleňování nových zaměstnanců do firmy.
 • Sledování a podpora nového zaměstnace.Vyhodnocení adaptační fáze.
 • Úkoly a role manažera při uvádění nového zaměstnance do firmy.
 • Zjištění očekávání zaměstnance.Jasně formulovaná očekávání firmy na výkon a chování zaměstnance.
 • Vytvoření příznivého klimatu pro vstup zaměstnance do skupiny budoucích spolupracovníků..
 • Odborná a emocionální podpora zaměstnance.
 • Zapojení zaměstnance do systému komunikace ve firmě.


Hodnocení zaměstnanců – pravidla očekávaného chování.

 • Tvorba pravidel očekávaného chování. Kodex zaměstnance. Kodex manažera.
 • Příprava hodnotitelského rozhovoru.
 • Chyby hodnotitele.
 • Vstupy a výstupy systému hodnocení ve firmě.
 • Změna systému hodnocení - rizika, odladění.