Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky
/Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky MŠ/

 

Realizace vzdělávacího programu

Vzdělávací program je realizován jako kurz (celkem 48 vyučovacích hodin) realizovaný v průběhu 5 měsíců. Kurz je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT-35520/2015-1-915). Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.


Vzdělávací cíl

Na základě zjištěného nevyhovujícího stavu informovanosti o identifikaci, výchově a vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků vytvořit systém k osvojení základních znalostí a předávání nejlepších zkušeností pro zájemce o problematiku práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky z řad pedagogických pracovníků MŠ, sjednotit základní používané pojmosloví a trénovat inovativní postupy.


Efekty vzdělávací akce

a) orientovat se v základních pojmech a postupech práce s nadanými dětmi a žáky
b) budou znát možnosti a varianty práce s nadanými dětmi a žáky a umět vybrat vhodný postup pro individuálně konkrétní dítě
c) účastníci kurzu budou znát své místo, úlohy a specifika v oblasti práce s nadanými dětmi a žáky
d) dosáhnou hlubšího porozumění pro specifické vzdělávací potřeby a psychologické charakteristiky nadaných dětí a žáků
e) budou se orientovat v základní legislativě upravující oblast nadaných dětí a žáků
f) budou umět navrhnout a aplikovat kritéria hodnocení úspěšnosti své práce s individuálně konkrétním dítětem


Obsah vzdělávacího programu

1. Jak poznáme nadané dítě v předškolním věku? - úvod do problematiky práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi v MŠ
2. Základní pojmy a souvislosti, definice pojmu „nadané“ a „mimořádně nadané dítě“
3. Problematika identifikace nadaného a mimořádně nadaného dítěte v předškolním věku, různé přístupy
4. Osobnost nadaného a mimořádně nadaného dítěte, její formování a rozvoj v předškolním věku
5. Charakteristika rozvojových potřeb nadaného a mimořádně nadaného dítěte v předškolním věku
6. Specifické rozvojové potřeby a psychologické charakteristiky nadaných a mimořádně nadaných dětí v předškolním věku
7. Kompetence pedagoga MŠ pro práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi
8. Pedagogická práce s nadaným a mimořádně nadaným dítětem zohledňující jeho specifické potřeby v předškolním věku
9. Jednotná metodika a postupy při práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi v předškolním věku
10. Formy a metody práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi v MŠ a mimo ni
11. Kriteria a pravidla práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi v předškolním věku
12. Problematika nadaných a mimořádně nadaných dětí předškolního věku z hlediska legislativy
13. Začlenění mimoškolních aktivit do procesu rozvoje nadaného a mimořádně nadaného dítěte v předškolním věku
14. Spolupráce školy a rodičů nadaných a mimořádně nadaných dětí v předškolním věku
15. Řešení případové studie - praktické ověřování jednotné metodiky práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi v předškolním věku


Plánovaný průběh kurzu
V Praze 1x celodenní a 10x polodenní setkání (14:00-17:15).


Plánovaný termín zahájení kurzu
bude upřesněn


Plánové místo konání

Praha
ZŠ a G Lauderových škol
Belgická 25
120 00 Praha 2

(jiné místo dle domluvy)


Účastnický poplatek
Poplatek za 1 účastníka 6.900,- Kč + DPH


Minimální počet účastníků
12 účastníků ve skupině


Lektoři
PhDr. Jiřina Brejchová, PhDr. Eva Vondráková, PhDr. Eduard Entler, CSc.


Zasílání přihlášek zájemců
Informace o podání přihlášky zájemce jsou na www. newtoncenter.cz. Přihlášky je třeba zaslat elektronicky nebo poštou. Na základě podané přihlášky obdržíte podrobnější informace o konání kurzu.

 

Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete zde.

 

Kontaktní osoba, e-mail

Mgr. Michaela Truhlářová
e-mail: talent.nadani@email.cz
tel.: 605 365 581

 

PhDr. Jiřina Brejchová
e-mail: jbrejchova@newtoncenter.cz

 


Adresa pro písemnou korespondenci
Newton Center, Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4-Krč