Produkty rozvíjející hodnotu - Vstřícnost

 

 

Efektivní komunikace firemních informací.

 • Zásady a překážky správné komunikace ve firmě.
 • Audit firemních komunikačních procesů.
 • Informovanost zaměstnanců, verikální a horizontální komunikace, zpětné vazby.
 • Funkční systém vnitrofiremní komunikace, informační systém, vedení porad.
 • Vnější komunikace a její zásady, PR, Corporate Identity, atd.

 

Komunikace v práci manažera.

 • Diagnostika a rozvoj komunikačních dovedností manažera.
 • Scénáře pozitivní komunikace.
 • Zásady vedení skupinové komunikace.
 • Prezentační dovednosti, sebeprezentace.
 • Odpovědnost manažera za efektivní komunikaci.
 • Co zaměstnanci potřebují vědět
 • Pochopitelnost a akceptovatelnost sdělení
 • Komunikace o cílech, plánech a hodnotách firmy
 • Zpětná vazba ze strany zaměstnanců


Problémy komunikace a mezilidských vztahů.

 • Rozdíly, rozpory, konflitky a antagonismy v mezilidských vztazích.
 • Chyby v komunikace, nekorektní komunikace.
 • Frustrace, stres, syndrom vyhoření.Analýza problémových případů.
 • Výběr postupů při překonání problémů komunikace a mezilidských vztahů.
 • Přizpůsobení komunikace různým skupinám zaměstnanců
 • Vznik a odstraňování komunikačních šumů
 • Účinná zpětná vazba v komunikaci

Problematika mezilidských vztahů na pracovišti – kooperativní atmosféra.

 • Typologie organizačního chování a aktuální stav organizační kultury.
 • Stanovení strategie změny organizační kultury - vize, mise, hodnoty.
 • Uplatnění norem očekávaného chování, kritérií pro jejich hodnocení, odpovídajících komunikačních programů.
 • Budování kooperativní atmosféry na pracovištích a v celé firmě.
 • Rozvoj příznivého klimatu v organizacích, programy prevence sociálně patologických jevů (maladaptace, mobbing, bossing, minimalizace šikany, atd.)