Produkty rozvíjející hodnotu - Respekt

 

 

Motivace a sebemotivace zaměstnanců.

 • Teoretické základy problematiky motivace, různé přístupy.
 • Diagnostika motivačního prostředí v organizaci.
 • Změna motivační strategie na základě konkrétní diagnostiky.
 • Akutalizace systému finančních a nefinančních motivací v oragnizmu, program zaměstnaneckých výhod (benefitů).
 • Motivace zaměstnanců jako manažerská dovednost.


Kompetenční profil zaměstnance – klíčové a speciální dovedností.

 • Definice kompetenčních profilů zaměstnance.
 • Funkční analýza kompetencí- reálný stav.
 • Plány rozvoje klíčových kompetencí.
 • Rozvoj klíčových, profesních a odborných kompetencí.
 • Účinnost a efekty rozvoje klíčových a speciálních dovedností.

 

Prognóza, koncepce a vytváření podmínek rozvoje lidských zdrojů ve znalostní společnosti.

 • Andragogický výzkum, identifikace rozvojových potřeb.
 • Vzdělávací programy šité na míru.Řešení specifických problémů v oblasti školství, speciální pedagogika, práce s mimořádně nadanými a talentovanými jedinci.
 • Rozvoj kontaktů a koncepční programy vytváření vazeb mezi teorií a praxí (VŠ, SŠ a organizacemi v ČR i zahraničí), výměna domacích i zahraničních zkušeností.
 • Marketing rozvoje zaměstnance (Kde, jak a za kolik zaměstnace vzdělávat?).


Rozvoj firemní loajality, stabilizační programy a programy mobility pro zaměstnance.

 • Značka atraktivního zaměstnavatele.
 • Průzkum spokojenosti zaměstnanců.
 • Rozvoj firemní loajality, manažerská opatření, komunikační programy.
 • Stabilizační programy pro vytypované skupiny zaměstnanců.
 • Řízení sociální mobility, plány osobního rozvoje a kariérního růstu.