aktuální nabídka kurzů

Vzdělávací kurzy pro práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky

 

Kurz je pro účastníky z Karlovarského kraje zdarma, včetně bezplatného ubytování.
Projekt je financován z prostředků OP VK.

 


Cíle vzdělávacího kurzu:

Hlavní cílem projektu je vybavit pedagogy základních škol kompetencemi k práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky a jejich dalšímu rozvoji.

 

Účastníci kurzu a termíny konání:

Účastníci mohou být výhradně pedagogové z Karlovarského kraje.

 

UČITELKY A UČITELÉ II. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A PEDAGOGY ODPOVÍDAJÍCÍCH ROČNÍKŮ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ
kapacita kurzu je omezena na 12 účastníků

 

Celkový rozsah kurzu je 9 vzdělávacích dnů od března 2012 do června 2012

 

Časový harmonogram

14. a 15.3.2012      • 1. den 9:30 – 17:00       • 2. den 9:00 – 13:00

18. a 19.4.2012      • 1. den 9:30 – 17:00       • 2. den 9:00 – 13:00

16. a 17.5.2012      • 1. den 9:30 – 17:00       • 2. den 9:00 – 13:00

31.5.2012               • 9:30 – 16:00

13. a 14.6.2012      • 1. den 9:30 – 17:00       • 2. den 9:00 – 13:00

 

Dny konání (středa, čtvrtek)

 

Místo konání:

KARLOVY VARY
Vzdělávací středisko "TARA" spol. s r.o., Chebská 116 A

 

Charakteristika vzdělávacího kurzu:

 

Akreditovaný vzdělávací program pro pedagogické pracovníky základních škol. Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP, jeho obsahem je zejména teoreticko-pojmový základ, nácvik dovedností pro práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky, řešení případových studií. Účastníci získají po ukončení kurzu certifikát.

 

Součástí kurzu jsou i setkávání na bálintovských skupinách a následné osvojení kompetencí pro vedení dalších vlastních bálintovských skupin a lektorské činnosti pro další pedagogy. Bálintovské (svépomocné) skupiny se stanou platformou pro řešení nejen aktuálních problémů při výchově a vzdělávání této specifické skupiny žáků, ale i místem pro předávání zkušeností a tvorbu nových metod a forem práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky. Mohou sloužit i jako prevence syndromu vyhoření pedagogů.

 

Účastí na kurzu lze získat možnost využívat kvalifikovanou odbornou pomoc a rady při práci s konkrétním nadaným dítětem, včetně odborného poradenství v oblasti tvorby individuálních vzdělávacích plánů. Kromě osobního poradenství na kurzech bude možné využít internetovou poradnu, telefonickou hot-line a dotazování prostřednictvím e-mailů.

 

Kontaktní osoba:
PhDr. Jiřina Brejchová
e-mail: jbrejchova@newtoncenter.cz

 

 

Přihlášku je možné odeslat nejpozději do konce ledna 2012. 

 

Přihláška do kurzu

jméno a příjmení *:
bydliště *:
datum narození *:
e-mail:
telefon *:
pracoviště (název) *:
adresa pracoviště *:
 

Počet účastníků je limitován na 12 osob. Úspěšnou přihlášku vždy potvrdíme e-mailem.

Vyřešte tento matematický problém  + *